Buitenruimte
De buitenruimte is vooral de openbare ruimte, zoals pleinen, straten en parken. De openbare ruimte wordt gebruikt door verschillende gebruikers: bewoners, bezoekers en toeristen, jong en oud, arm en rijk, om verschillende redenen en op verschillende momenten. Bij het ontwerp zien wij de buitenruimte als een groot huis. Wij werken vanuit een visie van structuur tot detail met de elementen de vloer, de wanden, het groen en het meubilair, alsof het een architectonisch interieur betreft.